Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

THÁNG NĂM VỀ ...

THÁNG NĂM VỀ…

Tháng Năm
Hoa học trò
Nở rộ
Tím đỏ nỗi niềm
Rưng rưng…

Khát vọng sục sôi
Ngời  lên bao ánh mắt
Hoa học trò
Thôi thúc
Cháy khôn nguôi…

Những tháng Năm
Đi qua đời tôi
Chẳng thiếu thời
Vẫn đam mê rạo rực.
Hoa học trò
Ấp ủ bao náo nức
Tháng Năm  về
Bung tỏa khắp nơi nơi…

Tháng Năm về
Tôi vẫn nhắc tên người
Ánh mắt nào
Cho tôi bao khao khát.
Cánh hoa xưa
Cùng những dòng lưu bút
Như thầm thì
Như thể chiếc bùa yêu.

Tháng Năm về
Xôn xao biết bao nhiêu…