Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

CHO EM VỀ NƠI ẤY, THÁNG BA…

CHO EM VỀ NƠI ẤY, THÁNG BA…


         Em về
Tháng Ba xanh
Cỏ níu chân em
Ướt mềm mưa bụi.

Em trở về
Hàng cây giăng lối
Gió thì thầm
Ca mãi tháng Ba xanh...

Ngọn gió nào
Vương hơi thở của anh
Để trong em
Khúc tình ca thủ thỉ.
Tháng Ba ơi
Sao mà xanh đến thế!
Lời yêu ngày nào còn thổn thức trong anh?

Cho em về nơi ấy
Tháng Ba xanh!...