Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

THU...

THU …

Lá thu
Hay mắt ai cười
Tim ta xao xuyến
Đất trời ngả nghiêng?

Gió thu
Hay tiếng ai hiền
Để ta vương vấn
Không yên đứng ngồi?

Trăng thu
Sáng cả lòng người
Ta về
Mơ một khung trời dịu êm…