Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

VIẾT CHO NGÀY THÁNG SÁU

VIẾT CHO NGÀY THÁNG SÁU


I.
Phượng thắp lửa rực trời
Con đi thi vào mười
Mẹ mơ mùa thu mới.

II.
Ra phòng thi
Con cười xua cái nắng
Ngỡ thu sang.